Kan mobiltelefonljus påverka din förbränning?

Att utsättas för artificiellt ljus sent på natten kan ha mer negativa effekter på din kropp än att ta ifrån dig sömnen. Ny forskning visar att artificiellt ljus kan ha en direkt inverkan på din ämnesomsättning.

Vi lever inte längre i en värld som styrs av solen. Artificiell belysning gör att miljoner av människor kan jobba tidigt och sent. Men priset vi betalar för den extra belysningen är inte bara att det stör den biologiska klockan, nu visar forskning att det också kan resultera i fetma. 

Det visar sig att långvarig exponering för artificiellt ljus hindrar den naturliga fettförbränningen.

Artificiellt ljus definieras som allt ljus som inte kommer från solen, inklusive ljus från mobiler, datorskärmar och gatlyktor.

Ändringar i ämnesomsättningen

Att utsättas för artificiellt ljus på natten har kopplats till högre kroppsvikt och högre risk för fetma, men det är ännu inte känt varför.

En av anledningarna kan vara att mycket (artificiellt) ljus strax innan läggdags leder till obalans i melatoninnivån och dygnsrytmen, vilket i sin tur leder till förändringar i ämnesomsättningen. Och låg ämnesomsättning är som vi vet förknippat med viktökning.

Ljusets påverkan på ämnesomsättningen

I en randomiserad och kontrollerad studie undersökte forskarna effekten av artificiellt ljus på ämnesomsättningen.

Totalt 10 män utsattes för olika grader av ljusinsläpp på natten under tiden mellan 21.00 och 24.00. Under dessa timmar exponerades några av deltagarna för ett starkt ljus (10 000 lux), andra för ett mycket svagare ljus (<50 lux).

De sov från 24:00-07.00. 

Efter 7 dagar exponerades de som exponerats för 10 000 lux istället för <50 lux och vice versa.

Deltagarnas sömn övervakades noga under hela studien, inklusive energiförbrukning, andningsfrekvens (RQ) och oxidation av kolhydrater, fetter och protein. (Respiratorisk kvot kan användas för att beräkna basal metabolisk hastighet.)

Samtidigt mättes deltagarnas salivnivå morgon och kväll, förutom flera sömnparametrar (såsom uppvaknande, total sömntid och sömneffektivitet).

Sämre ämnesomsättning i ljusgruppen

Resultatet var att gruppen som blev exponerade för starkt ljus, hade en lägre melatoninnivå jämfört med gruppen som exponerades för svagt ljus innan läggdags.

Faktum är att melatoninnivåerna var 63% lägre i gruppen med starkt lys, jämfört med de som exponerades för svagare belysning i tiden mellan 21:00 och 24:00. 

Gruppen som exponerades för stark artificiell belysning, hade även en ökning i RQ under ljusexponeringen och under sömnen. Något som innebär mindre fettoxidation (hur snabbt fettsyrorna bryts ner), samtidigt som de hade ökad kolhydratoxidation under sömnen.  

Man såg alltså att artificiell belysning hade en direkt effekt på ämnesomsättningen.

FÅ HJäLP MED METABURN

Önskar du att gå ner i vikt, så bör du kanske låta mobilen ligga kvar i vardagsrummet?

Om det blir för tufft, kan du prova ett kosttillskott som MetaBurn, som innehåller 350 mg camellia sinesis som kan bidra till att hjälpa med viktkontroll, förbränning och till att minska aptiten, i tillägg till 50 mg chilli och 200 mg wakameextrakt. Wakame kan bidra till att påverka fettmetabolismen och kan även bidra till att minska aptiten. I tillägg bidrar vitamin B3, B6 och B9 till normal energiomsättning. Krom bidrar till att upprätthålla en normal blodsockernivå, som kan ha en effekt på sötsuget.

Metaburn form #1

Prova Metaburn i 60 dagar

50% rabatt – endast 199:-

Du skickas vidare till ett förhandsfyllt beställningsformulär med information kopplat till ditt personnummer, där du läser mer om abonnemanget och villkoren innan du beställer. Du beställer ingenting nu.

Vad händer när du beställer?

I dag

Beställ enkelt och prova i 60 dagar till halva priset.

2-3 dagar

Snabb leverans. Fri frakt. Diskret försändelse.

30 dagar

Ge besked inom 30 dagar om du inte önskar få en ny leverans.

60 dagar

Du mottar ny leverans med 4 månaders förbrukning för 199:- per månad (totalt 796:-).

VAD HÄNDER NÄR DU BESTÄLLER?

Idag

Beställ enkelt och prova i 60 dagar till halva priset.

2-3 dagar

Snabb leverans. Fri frakt. Diskret försändelse.

30 dagar

Ge besked inom 30 dagar om du inte önskar få en ny leverans.

60 dagar

Du mottar ny leverans med 4 månaders förbrukning för 199:- per månad (totalt 796:-).

Källa: